Veľkosť textu
Štvrtok, Október 20, 2016

Pozvánka na vyhodnotenie ankety Kniha Záhoria 2015

Pozvánka na vhodnotenie ankety Kniha Záhoria 2015

Blahoželáme k 80. narodeninám spisovateľovi Ľubomírovi Feldekovi

Blahoželáme k 80. narodeninám spisovateľovi Ľubomírovi Feldekovi

Fotogaléria

Text a foto: Milan Soukup


V nedeľu 9. októbra 2016 významné životné jubileum oslávil básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek, rodák zo Žiliny, ktorý časť detstva prežil v Senici, kde jeho otec pracoval, podobne ako otec básnika Jána Majerníka, na okresnom súde. Aj menom Seničanov, aj menom čitateľov a knihovníkov nielen zo Záhorskej knižnice v Senici jubilantovi želáme naďalej pevné zdravie, stále aktívne literárne múzy, ktoré mu vpečatili okrem iných  aj prívlastok jeden z najplodnejších slovenských autorov.
V piatok 7. októbra podvečer jubilantovi otvorili zaujímavú a skutočne reprezentatívnu výstavu nazvanú „Umenie neodísť“ (pomenovanú podľa divadelnej hry z roku 1988)  o jeho živote a diele v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Želanie – výstavu inštalovať (alebo aspoň jej časť) aj v Senici, v rozhovore s autorkou výstavy a kurátorkou Jarmilou Kováčovou vyjadrila v Martine riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová. Výstavu,  pestrú mozaikou života a tvorby, J. Kováčová  charakterizovala aj ako „udivujúci umelecký príbeh jednej výnimočnej a exkluzívnej osobnosti“.
Nájdeme na nej medzi zaujímavosťami, písanými ako autorské výpovede alebo citácie z jubilantovej tvorby v prvej osobe, i návrat do 12. storočia (1140-1190), keď sa v básnikovom rodokmeni našli zápisy o holandských predkoch (Henric van Veldeke). Moravský dedo  básnika bol už pekár z Bojkovíc na Morave, ktorý sa „priženil do Púchova a urobil babke moju mamu.“ Vysvetľuje na jednom paneli Ľ. Feldek. A dopĺňa ďalšie fakty k detstvu. Narodiť sa „šiel“ do Žiliny, z Púchova, kde prežil 4 roky. So Senicou nad Myjavou,
„kam otca preložili za Slovenského štátu“ (pracoval na okresnom súde – pozn. MS.), ho spájajú roky 1940-1945. Hneď po vojne sa sťahovali do Žiliny. Ďalšími mestami, s ktorými spojil svoj život a tvorbu boli Bratislava, kde žije, i Praha, kam popri „umení neodísť“ predsa len načas „odišiel“.
Vyštudovaný pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave sa už počas štúdia stal aj novinárom. Knižne debutoval roku 1961(Jediný slaný domov). Odvtedy jeho bibliografia narástla na siahodlhý rad. V Martine pri výstave k jubileu vyšla i bibliofília jeho básne Srdcový kráľ s ilustráciami Miroslava Cipára s grafickou úpravou Petra Ďuríka.
Fotogalériou jubilanta zachytávame i na akciách v Senici a pridávame pár obrázkov  z výstavy v Martine, kde sme boli počas jej inštalovania 6. októbra. Z hľadiska Záhoria a tvorby Ľ. Feldeka pri farebných knihách rozprávok (zelená, modrá, čiernobiela či veľká), básnik spolupracoval s ilustrátorom Albínom Brunovským, rodákom zo Zohora. V  básnických prekladoch Jevgenija Jevtušenka nájdeme ilustrácie Ľudovíta Hološku, rodáka z Jablonice. Ľ. Feldek bol u nás napríklad symbolickým literárnym tútorom básnikovi Erikovi Ondrejičkovi, keď knižný debut prezentoval v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. Ako dieťa počas vojny s Mudrochovcami dokonca v jednom dome bývali i Feldekovci a malý Ľubomír „mohol“ nielen symbolicky, ale i fakticky zanechať otlačok svojich prstov na obrazoch Jána Mudrocha (o čom neraz hovoril na besedách).
Ľubomír Feldek ako predstaviteľ Trnavskej skupiny na svoju cestu k literárnej budúcnosti vyrazil roku 1958 spolu s ďalšími konkretistami – básnikmi Jánom Stachom, Jozefom Mihalkovičom či Jánom Ondrušom. Odvtedy sa stal i otcom piatich detí, manželom úspešnej spisovateľky Oľgy Feldekovej, i držiteľom viacerých literárnych či občianskych ocenení, medzi nimi získal napríklad roku 2007 Krištáľové krídlo a v roku 2013 Medailu Svätého Gorazda. Ocenili ho mnohými domácimi i zahraničnými cenami za tvorbu pre deti, dospelých, poéziu, publicistiku či preklady.
Do ďalších rokov jubilantovi želáme pevné zdravie, veľa šťastia a ďalších úspechov. A ako čitatelia či diváci sa už tešíme na nové kreatívne zážitky s jeho literárnou, publicistickou či dramatickou tvorbou.

Vedecká konferencia k 100-ročnici od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského (1847-1916)

Vedecká konferencia k 100-ročnici od úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského (1847-1916)

Fotogaléria

Text a foto: Milan Soukup


V audiovizuálnej sieni Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine 6. októbra 2016 zorganizovali vedeckú konferenciu k 100. výročiu úmrtia rodáka z Hlbokého na Záhorí, Svetozára Hurbana Vajanského (Hlboké 16.januára 1847 – Martin 17. augusta 1916). Konferenciu pripravil Národný bibliografický ústav SNK. Osobnosť spisovateľa, novinára a politika, váženú, a niektorými i zatracovanú, priblížili literárni vedci,  historici, knihovníci a ďalší odborníci z viacerých uhlov pohľadu.
Profesor Roman Holec hovoril o S. H. Vajanskom ako predstaviteľovi národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity. Profesorka  Eva Fordinálová zo Skalice, ktorej referát pri neúčasti autorky zo zdravotných dôvodov predniesla Viera Pujdesová, ozrejmila „Nové poznatky k dielu Svetozára Hurbana Vajanského“. Dotkla sa inšpirácií Vajanského z diela Jána Hollého (1785-1849), spojenia vedy a umenia v diele osobnosti, vedomia národnej osobitosti Slovákov v idei národného bytia ako paralel v aktivitách otca i syna – Jozefa Miloslava Hurbana (1917-1888) a S. H. Vajnského. Neopomenula región Záhoria, v ktorom „zrkadlilo sa slnko Slovenska“ a je zachytený v prvých Vajanského románoch. V Skalici S.H.V. začínal ako advokát po právnických štúdiách v Prahe. Po sobáši (4. mája 1875 v Skalici) s Idou Dobrovičovou (1851-1920) sa presťahovali roku 1876 do Martina.
Vladimír Petrík na konferencii sústredil pozornosť na odraz  a hodnotenia  Vajanského pôsobenia v slovenských dejinách i politike po jeho smrti v 30. rokoch 20. storočia. Zaujímavé okolnosti vzťahu osobnosti k ženám vniesla do programu konferencie Daniela Kodajová  z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Teatrológ Mišo A. Kováč predstavil S. H. V. tiež ako divadelníka. Augustín Maťovčík si všímal širšie literárne i politické kontexty na príklade vzťahu  lekára, spisovateľa,  prekladateľa a pacifistu Alberta Škarvana  (1869-1926) s Vajanským. Zdenko Ďuriška osvetlil aj z genealogického hľadiska postavenie životnej družky Idy Hurbanovej, oddanej manželky S.H.V., matky piatich detí, i prekladateľky kratších próz Vajanského do nemčiny a maďarčiny. Budem ti skalou, o ktorú sa môžeš oprieť. Sľuboval na začiatku vzťahu Vajanský. Bola mu skalou i oporou. Rezonovalo na konferencii.
Vo vitríne v audiovizuálnej sále, boli nainštalované aj zaujímavé exponáty, „Pamiatky na Svetozára Hurbana Vajanského v zbierkach Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice“, o ktorých hovorila Mária Rapošová. O Vajanskom ich majú spolu 333. Sú výtvarné, literárne, fotografické, keramické a iné. Z pozostalosti, z rodinných archívov blízkych, z darov..Sú medzi nimi Vajanského portréty, ale i plátené vrecko na listy, historické vejáre s jeho podpismi, baranica z pravého perziánu, v ktorej jeden z jeho portrétov urobil fotograf Pavol Socháň. Popri husom brku, ktorým písal jeho otec, Jozef Miloslav Hurban,  či Vajanského cigaršpicoch, je medzi pamiatkami aj košeľa, v ktorej dodýchal, aj jeho obrázok, do ktorého pred zarámovaním ako veľmi zaujímavú intarziu milujúca manželka, vdova Ida Hurbanová vložila aj  vylisované kvety z vencov pri rozlúčke Slovenska a mesta Martin s osobnosťou na Národnom cintoríne.
Spisovateľa a politika, ideológa Slovenskej národnej strany Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 150. výročia narodenia (1997) stvárnili aj na slovenskej poštovej známke . Autorom je Jozef Baláž (1923-2006) a rytcom Martin Činovský(1953). Pod lipou za budovou Literárneho múzea SNK majú sochu sediaceho Vajanského (z roku 1926) od moravského sochára Františka Úprku (1868-1929), ktorá mala pohnutý osud. Martinská verejnosť Úprkovo stvárnenie Vajanského  neprijala, po rokoch dokonca sochu na 4 desaťročia z frekventovaného miesta odložili. Opäť našli pre ňu miesto vo dvore za múzeom pod lipou. Jej dolné konáre sa osobnosti dotýkajú. Azda na znak, že lipa je symbolom slovanstva, aj pri osobnosti S.H.V. v sebe odráža aj jeho niekdajšie pozície čechoslavakistu i zápas sa národnú svojbytnosť. „Bez žertvy národ nemôže sa vzchopiť.“ Tieto Vajanského slová nájdeme na jeho náhrobku na Národnom cintoríne v Martine, ktorého autorom  (1931) je náš najvýznamnejší slovenský architekt Dušan Jurkovič, rodák z Turej Lúky, (1868-1947), ktorý je aj autorom Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika (1880-1919) na Bradle, i mohyly na hrobe Jozefa Miloslava Hurbana vo Vajanského rodisku v Hlbokom pri Senici.

V Skalici sme si pripomenuli 115 rokov od narodenia operného speváka Janka Blaha

V Skalici sme si pripomenuli 115 rokov od narodenia operného speváka Janka Blaha

Fotogaléria

Text a foto: Milan Soukup


V Záhorskom múzeu v Skalici sme si 29. septembra 2016 s operným historikom, teatrológom a muzikológom Jaroslavom Blahom pripomenuli už 115 rokov od narodenia prvého slovenského profesionálneho operného speváka, skalického rodáka Janka Blaha, ktorý bol jeho strýcom. Prítomná bola i spevákova dcéra – profesorka Eva Blahová a za Trnavský samosprávny kraj sa zúčastnil Jakub Slobodník z oddelenia kultúry. Na stretnutí venovanom životu a dielu významnej osobnosti našich hudobných dejín zazneli aj vzácne unikátne archívne ukážky spevákovho umenia z najplodnejších tvorivých období, ktorými i vďaka rodinným archívom Blahovcov spomínanie obohacoval Peter Michalovič.
Riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová pripomenula, že operný spevák Janko Blaho sa narodil 15. septembra 1901, koncertom si ho verejnosť pripomenula už i 18. septembra 2016 koncertom. Jeho spoluorganizátormi boli Mesto Skalica, Záhorské múzeum a Základná umelecká škola v Skalici, ktorá ponesie v čestnom názve meno doktora Janka Blaha. Na stretnutí zazneli viaceré zaujímavosti okolo osobnosti prvého slovenského operného profesionála. V regióne Záhoria je Janko Blaho známy najmä ako úžasný interpret a zberateľ ľudovej piesne, ale  „to je len čerešnička na torte. Doktor Janko Blaho bol špičkový slovenský operný spevák. Priblížim vám jeho opernú kariéru, ktorá je pre slovenskú kultúru absolútne prioritná a absolútne rozhodujúca.“ Podčiarkol Jaroslav Blaho.     
Hovorilo sa o divadle v tých časoch, kultúrnej atmosfére, aj o osobnostiach, ktoré kreovali významnú etapu slovenského operného umenia. Čím zaujal Janko Blaho také významné miesto v slovenskej kultúre? Jaroslav Blaho to vystihol aj slovami: „Ono sa tu divadlo skôr bralo ako prejav národného ducha. Z javiska počúvajú svoju rodnú reč. Pozeráme sa na osudy svojich súčasníkov, svojich krajanov... Ale nejak robiť operné divadlo profesionálne? Ochotníci - to boli všetko učitelia, sedliacka mládež, a tak ďalej. Ale operní profesionáli boli považovaní za komediantov. Herecké a spevácke profesie sa veľmi vtedy necenili…V čom je asi taký najväčší prínos Blahu pre slovenskú opernú profesiu? Asi to, že porušil jedno tabu. Že sa medzi komediantov dostal doktor práv s diplomom Karlovej univerzity v Prahe a syn popredného slovenského politika (Pavla Blaha).Možno to vyznie konšpiračne. Ale keď si vezmete, kto študoval na Bratislavskej hudobnej akadémii, tak slovenské devy a mládenci to tam začali študovať, až keď Janko Blaho vstúpil na javisko.“
Zazneli aj osobné spomienky profesorky Evy Blahovej, Jaroslava Blaha,... Zážitkom boli unikátne zvukové nahrávky jeho operných árií (aj s prvou manželkou Janka Blaha Helenou Bartošovou, s ktorou po prvý raz spieval na javisku 26. augusta 1925). Z hľadiska Záhoria boli zaujímavé postrehy o  významných spevákových súpuníkoch. Zo Senice bol libretistom operiet hudobného skladateľa Gejzu Dusíka Pavol Braxatoris. So skalickým rodákom, predstaviteľom slovenskej operety Františkom Krištofom Veselým i  s ľudovým rozprávačom Ferencom Buchtom ako  chlapec miništroval. Na operných javiskách sa neskôr stretal s  hviezdami ako boli Fjodor Šaljapin,  z našich Mária Kišoňové Hubová, František Zvarík, alebo i Margita Česányiová z Hasprúnky, Žofia Napravilová z Kobylan...
Doktor Janko Blaho začal spievať v Prahe v Spevokole Hlahol. Svoje spevácke kvality si rozvíjal u opernej primadony Kristíny Morfovej,neskôr u Stefana Stevu v Miláne. Prvý angažmán získal v Bratislave 1. novembra 1926. V repertoári mal 120 postáv našej a svetovej opery. Náš najvýznamnejší tenor Slovenského národného divadla (1926-1967) sa s javiskom definitívne rozlúčil postavou Pinkertona v Štátnej opere v Košiciach 28. apríla 1968. Zomrel v Bratislave 24. apríla 1981 a pochovaný je v Skalici.

Viac článkov...

Stránka 1 z 30

Začiatok
Dozadu
1