Kniha Záhoria 2011

Propozície k súťaži
Nominované tituly
Výsledky hlasovania

 

Propozície k súťaži

 

Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria v Senici, Záhorské múzeum v Skalici,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

v y h l a s u j ú

4. ročník súťaže

KNIHA ZÁHORIA 2011

 

* Aké knihy môžu byť nominované

- knihy, ktoré vyšli v roku 2011 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej, či obrazovej časti
- sú z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry
- majú pridelené medzinárodné číslo ISBN

* Kto môže nominovať knihu

- čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie, vydavateľstvá
- kníhkupci, distribútori, obecné a mestské úrady

* Ako a do kedy nominovať

- jeden výtlačok nominovaného titulu je potrebné doručiť do Záhorskej knižnice spolu s kontaktnou adresou autora do 30. apríla 2012

* Kde nájdete nominované knihy

- v Záhorskej knižnici v Senici, Vajanského 28
- na internetových stránkach

mesta Senica www.senica.sk
mesta Holíč www.holic.sk
Mestského centra kultúry Malacky www.mckmalacky.sk
Záhorskej knižnice www.zahorskakniznica.eu

* Kto rozhodne o výsledkoch

- čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhorskej knižnici, v mestských a obecných knižniciach regiónu a prostredníctvom internetového hlasovania na uvedených webových stránkach do 30. septembra 2012

* Vyhlásenie výsledkov

- súťaž bude vyhodnotená v októbri 2012 v Záhorskej galérii v Senici

 

Podporované slovenskou asociáciou knižníc

 

Nominované tituly

Na žiadosť autora boli z ankety stiahnuté tituly
Rajec, Fero: Cesta ťažko skúšanou krajinou
Rajec, Fero: The Beat Club

 

Antológia: Klubu autorov a priateľov literatúry na Záhorí   Bogdalíková, Denisa - Mithote (Hlas tisícich hlasov)   Borský, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska
         
Antológia   Bogdalíková   Borský
         
Holíč: Forza Slovakia, 2011
Výber tvorby členov Klubu autorov a priateľov literatúry na Záhorí.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj; Senica: Záhorská galéria, 2011
Katalóg výstavy sochárky a režisérky Denisy Bogdalíkovej, konanej v Záhorskej galérii v Senici 6.9. – 20.11. 2011.
  Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorath, 2011
Sprievodca po židovských pamiatkach západného Slovenska.
         
Brezina, Peter: Dobrovoľní hasiči Plaveckého Štvrtka (1891-1950) I. diel   Brezina, Peter: Pavol Fürstenzeller - maliar Skalice a Šastína   Fordinálová, Eva: Z hlbkosti duše
         
Brezina   Brezina   Fordinálová
         
Plavecký Štvrtok: Obecný úrad, 2011
Jubilejná publikácia pri príležitosti 120. výročia dobrovoľnej protipožiarnej ochrany v Plaveckom Štvrtku.
  Mokrý Háj: Ateliér knihy Mokrý Háj, 2011
Kniha o živote Pavla Fürstenzellera, pedagóga, športovca, folkloristu a výtvarného umelca.
  Bratislava: Lúč, 2011
Piata básnická zbierka poetky Evy Fordinálovej.
         
Grimm, Pavol: Heligónka   Gronský, Tomáš: František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa   Hoferka, Martin: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí
         
Grimm   Gronský   Hoferka
         
Senica: RECO, 2011
Publikácia pútavým a pravdivým spôsobom na základe dôkazov a dostupných dokumentov približuje čitateľovi dejiny heligónky.
  Holíč: Mesto Holíč; Hodonín: Masarykovo muzeum, 2011
Spoločný návrat do 18. storočia prostredníctvom F. Š. Lotrinského, pána Holíča a Hodonína.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2011
Kniha z pera odborného pracovníka múzea približuje vývoj farnosti na úrovni archidiakonátnej správy, ktorá tvorila medzistupeň medzi farskou organizáciou a biskupstvom a združovala farnosti istého územia do obvodu na čele s archidiakonom.
         
Horné Záhorie   Hrnko, Anton: Mesto Stupava v minulosti a dnes   Irša, Rudolf: Svätyne našich predkov
         
Horné Záhorie   Hrnko   Irša
         
Kopčany: Partnerstvo pre Horné Záhorie, 2011
Sprievodca regiónom horného Záhoria.
  Bratislava: Veda, 2011
Monografia sa pokúša podať čo najobsiahlejší pohľad na Stupavu, jej prírodné podmienky, dejiny, etnografiu a ostatné, dnes často už miznúce stránky života jej obyvateľov.
  Bratislava: IPS, 2011
Publikácii o jedinečných kultových kameňoch a skalných svätyniach na Slovensku. Kniha je doplnená množstvom fotografií a kresieb.
         
Janáčková, Dana: Milan Flajžík - Neúplná bilancia   Kopáčiková, Judita: Čítanie mládeže v Slovenskej republike   Kubová, Irena: Príbehy zo života
         
Janáčková   Kopáčiková   Kubová
         
Trnava: Trnavský samosprávny kraj; Senica: Záhorská galéria, 2011
Katalóg výstavy Milan Flajžík - Neúplná bilancia v Záhorskej galérii v Senici 23. 3. - 6. 5. 2012.
  Košice: Slovenská asociácia knižníc, 2011
Výskum čítania mládeže v Slovenskej republike sa realizoval v rokoch 2010 a 2011, ktorého gestorom bola Slovenská asociácia knižníc, sekcia verejných knižníc.
  S.l.: s.n., 2011
Zbierka poviedok je výberom spomienok autorky.
         
Laciková, Zdenka: Poviem ti rozprávku   Laciková, Zdenka: Rátanie splnov   Ľubomír Miča
         
Laciková   Laciková   Miča
         
Holíč: Forza Slovakia, 2011
V knihe nájdeme prebásnené rozprávky, povesti a báje.
  Bratislava: Sen, 2011
Zbierka básní autorky oceňovanej v mnohých literárnych súťažiach na Slovensku i v Česku.
  Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2011
Katalóg z výstavy Ľubomír Miča Obrazy 2001-2011, ktorá sa uskutočnila v Záhorskom osvetovom stredisku Senica 9.9. - 5.10.2011.
         
Malacké františkánske gymnázium v obrazoch   Malacky a okolie 4   Malacky v 20. storočí
         
Malacké gymnázium   Malacky a okolie   Malacky
         
Malacky: Gymnázium sv. Františka Assiského, 2011
Obrazová publikácia z histórie malackého františkánskeho gymnázia.
  Malacky: Mestské centrum kultúry, 2011
Zborník prednášok z historického seminára Drobní živnostníci v Malackách a okolí v prvej polovici 20. storočia a prednášok z pravidelných mesačných podujatí Múzea Michala Tillnera Stretnutie s históriou.
  Malacky, Gymnázium sv. Františka Assiského, 2011
Zborník výskumných prác študentov malackého františkánskeho gymnázia.
         
Mlčochová, Jela: Stratený egyptský poklad   Náhlikova Senica 2011   Nerádová, Antónia: Príhody zo Suchohradu
         
Mlčochová   Náhlikova Senica   Nerádová
         
Senica: Arkus, 2011
Príbeh o jedenásťročnej Adriane, túžiacej stať sa kriminalistkou (Adrianin prvý prípad) sa stretol s mimoriadnym záujmom mladých čitateľov, a tak autorka spracovala ďalší zo série prípadov podnikavej Adriany, v ktorom hlavná hrdinka vyrieši tajomstvo egyptského pokladu, ukrývajúceho sa v útrobách opustenej vily.
  Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2011
Publikácia z regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica.
  Zohor: Kníhtlač Gerthofer, 2011
Zaujímavé príbehy, ktoré súvisia s obcou Suchohrad.
         
Nerádová, Antónia: Vitajte v Suchohrade II - Naše kostoly   Podbranč   Ragač, Radoslav: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč
         
Nerádová   Podbranč   Ragač
         
Zohor: Kníhtlač Jozef Gerthofer, 2011
Dokument o histórii oboch kostolov v Suchohrade.
  Podbranč: Obecný úrad, 2011
Publikácia približuje dianie v obci Podbranč od najstarších čias až po súčasnosť.
  Skalica: Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2011
Publikácia je venovaná hlbokým premenám mestečiek a obcí Holíčskeho panstva v druhej tretine 18. storočia, kedy bol jeho vlastníkom cisár František Štefan Lotrinský.
         
Ragač, Radoslav: Tereziánske delikatesy   Rajec, Fero: Cesta ťažko skúšanou krajinou   Rajec, Fero: The Beat Club
         
Ragač   Rosová   Rosová
         
Holíč: Mesto Holíč, 2011
Publikácia približuje dejiny gastronómie tereziánskej barokovej kuchyne cisárskej rodiny i holíčskych úradníkov, remeselníkov a poddaných.
  Holíč: Fero Rajec, 2011
Príbeh harmonikára Gorana Božiča je strhujúcou bolestnou výpoveďou o skutočnostiach, ktoré sa udiali počas vojny v bývalej Juhoslávii.
  Holíč: Fero Rajec, 2011
Subjektívny spomienkovo-opisný prehľad bigbítových skupín zo 60. a začiatku 70. rokov 20. storočia a interpretácia vnímania a prijímania tejto hudby za a pred železnou oponou.
 
         
Rosová, Michaela: Dandy   Smrdáky   Šimon Klempa
         
Rosová   Smrdáky   Klempa
         
Levice: KK Bagala, 2011
Novela spisovateľky, ktorá pochádza zo Senice nad Myjavou (*1984). Debutovala v roku 2009 románom Hlava nehlava.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2011
Monografia je zameraná na kultúrne a náboženské dejiny obce.
  Lakšárska Nová Ves: Obecný úrad, 2011
Spomienková publikácia na Šimona Klempu, náboženského spisovateľa, prepošta - trnavského kanonika, prvého redaktora Katolíckych novín (1849-1855) a druhého predsedu Spolku svätého Vojtecha (1899-1900).
         
Štefeček, Ján; Bravená Noemi; Máhrik, Tibor: Etické mosty   Šubík, Stano: Osudy jedného vinára, alebo záhorácke cuvéé   Višváder, František: Encyklopédia Suchohradu
         
Štefeček   Šubík   Višváder
         
Toronto: Kierkegaard Circle, 2011
Interdisciplinárny pohľad do etických výziev súčasnosti v oblasti filozofie, teológie a technológie.
  Senica: Mestské kultúrne stredisko, 2011
Knižná podoba inscenácie Osudy jedného vinára alebo záhorácke cuvéé Záhoráckeho divadla, ktorého špecifikum je, že svoje inscenácie uvádza prevažne v záhoráckom dialekte.
  Suchohrad: Obecný úrad, 2011
Zaujímavé príbehy, ktoré súvisia s obcou Suchohrad.
         
Vlnka, Jaroslav: Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu   Zajíčková, Mária: História remesiel na Holíčskom panstve   Zborník Záhorského múzea 6
         
Vlnka   Zajíčková   Zborník
         
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011
Monografia poskytuje pohľad na tvorbu jedného z predstaviteľov slovenského nadrealizmu.
  Holíč: Mesto Holíč, 2011
Publikácia približuje dejiny remesiel na holíčskom panstve.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2011
6. zborník Záhorského múzea v Skalici obsahujúci množstvo príspevkov z histórie nášho regiónu.
         
    Život a dielo Pavla Stanislava    
         
    Stanislav    
         
    Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, Nitra: Filozofická fakulta UFK v Nitre, 2011
Zborník materiálov z vedeckého seminára Život a dielo Pavla Stanislava Piusa, ktorý sa konal 30. septembra v Dome kultúry v Senici.
   

TIP NA DOBRÚ KNIHU

Hamiltonová, Kimberlie: Mačky v akcii!

Nie nadarmo sa hovorí, že mačky majú deväť životov. Sú to rod [ ... ]

Ján Uličiansky: Max a Lea

Kniha MAX a LEA je úžasné dielo plné prekrásnych zážitkov a em [ ... ]

Michaela Vocelka Karl Vocelka: Pozrieť ukážku Fra...

Pracovný deň Františka Jozefa začínal o pol štvrtej ráno, keď  [ ... ]

Jaroslava Bednářová: Herbár alebo príroda vo vaše...

Rastliny ako jedlo, rastliny ako liek – táto nevšedná kniha vás  [ ... ]

Chýba Vám konkrétna kniha?

V Záhorskej knižnici  ponúkame  90 000 knižničných jednotiek, každoročne  pribudne do fondu približne 2 700 nových kníh. Napriek tomu sa môže stať, že nám niečo chýba. Ak ste u nás hľadali konkrétnu knihu a nenašli, dajte nám vedieť  jej autora a názov. Urobíme všetko pre to, aby sme ju pre Vás kúpili.Kalendárium regionálnych osobností na August

Karol Samuel GRUNHUT právnik, osvetový pracovník * 03.08.1844 Borský sv. Jur + 01.10.1929 Viedeň (Rakúsko) 175. výr.

Karol Ľudovít BOBOK náboženský spisovateľ *06.08.1799 Lubina +26.03.1844 Skalica 220. výr.

Ľudovít ŠIMKO osvetový pracovník, lekár *06.08.1859 Martin +13.06.1945 Senica 160. výr.

František HORECKÝ náboženský spisovateľ a hodnostár *08.08.1819 Rohovské Rybky +16.06.1904 Bratislava 200. výr.

Ján GREGOREC literárny vedec, spisovateľ pôsobil v Borskom sv. Jure *12.08.1914 Liptovský Mikuláš +10.06.1982 Bratislava 105.výr.

Heřman LANDSFELD džbánkar, maliar keramiky pôsobil v Sobotišti a Brodskom *12.08.1899 Zlín (Česko) +18.10.1984 Strážnice (Česko) 120. výr.

Jozef ŠKARNICEL kníhtlačiar, vydavateľ *12.08.1804 Skalica +01.07.1877 Skalica 215. výr.

Tichomír MILKIN básnik, literárny kritik, kňaz *14.08.1864 Donovaly +04.11.1920 Smolinské 155. výr.

Ľudovít OKÁNIK spisovateľ, cirkevný hodnostár *15.08.1869 Skalica +21.03.1944 Bratislava 150. výr.

Ladislav FODOR matematik, pedagóg *25.06.1855 Skalica +17.08.1924 Soproň (Maďarsko) 95. výr.

Počítadlo prístupov

1171979
Dnes52
Včera144
Tento týždeň1599
Tento mesiac4597
Spolu1171979

Výpožičná doba

Senica

 

Pondelok

08.00  -  18.00 hod.

Utorok

08.00  -  18.00 hod.

Streda

12.00  -  18.00 hod.

Štvrtok

08.00  -  18.00 hod.

Piatok

08.00  -  18.00 hod.

Sobota*

08.00  -  12.00 hod.

   * Okrem

detského oddelenia

Čáčov

 

Utorok

15.00  -  20.00 hod.

Piatok

15.00  -  20.00 hod.

 

Kontakt

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

 

odd. beletrie 034/654 3780

odd. odbornej literatúry 034/651 2710

Viac kontaktov nájdete v TU.

atis_2019