XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Miroslav Kozolka zo Slovenského Grobu - Čestné uznanie v II. kategórii za prózu

15-ročný Miroslav Kozolka zo Slovenského Grobu navštevuje Školu pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave. Písaniu poézie a prózy sa venuje od trinástich rokov. Snaží sa byť vďačný za každé ocenenie, aké získa.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Najväčšmi sa mi páčil program Zrkadlení 2017, pretože familiárny prístup a obetavosť organizátorov a porotcov počas literárneho víkendu pôsobil naozaj príjemne.

Na ktorých súťažiach si bol tohto roku úspešný?
- Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – poézia – 2. miesto; Inšpirácie spod Sitna – próza (porota nestanovila celkové poradie ocenených); Bratislava, moje mesto – poézia – 3. miesto; Zrkadlenia 2017 – čestné uznanie.

Čo pre teba znamená laureátstvo v XXXI. ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2017?
- Cením si, že odbornú porotu oslovila moja tvorba, ale aj keby som vyhral desať ročníkov hociktorej literárnej súťaže za sebou, chápal by som to predovšetkým ako ďalšiu výzvu ostať pokorným.

Skúsiš sa nám predstaviť vtipne použitím slov začínajúcich sa hláskami tvojho mena?
- Manekýn, manier, márnotratný, megaloman, meľhuba, milovník, mimo, mondénny.

Kniha, ktorá ťa v ostatnom čase výnimočne oslovila?
– Veľký Gatsby od Fitzgeralda; Zločin a trest od Dostojevského; Kufor na sny od Dušeka.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opieral pri svojom literárnom raste?
- Prvou osobou, ktorá vždy alebo takmer vždy prečíta moju tvorbu ako prvá, je moja mama. Od nej sa dozviem prakticky okamžitú reakciu.

Zbieraš už námet na svoju prvú knihu?
- Samozrejme, že plánujem poslať moje rukopisy do vydavateľstiev, ako náhle budem mať pocit, že sú aspoň trochu vycibrené.

Máš literárne vzory?
- Nedovolím si povedať, že by som mal nejaké výraznejšie literárne vzory, ale z autorov poviedok mi najväčšmi imponujú Dušan Dušek, Dušan Mitana, Fitzgerald a Čechov.

Kam by si sa rád prepracoval štúdiom, čo by si ním chcel dosiahnuť?
- Veľmi rád by som vyštudoval medicínu a ako doktor pôsobil v oblastiach sveta, kde je lekárska pomoc slabá a nedostatočná.

A ešte postreh za porotu, ako ho Mirovi prezentovala na rozborovom seminári v Záhorskej knižnici v Senici 7. decembra 2017 Iris Kopcsayová:
„Miroslav Kozolka ma potešil, že si ako chlapec, ešte dieťa, zvolil takú náročnú a netradičnú tému - svoj príbeh Modrooká Anna zasadil do prostredia a obdobia politicky rozdeleného Berlína. Páči sa mi, ak sa niekto z mladej generácie usiluje pochopiť a stvárniť tému z obdobia, ktoré nezažil, ale ide o výpoveď závažnú pre ďalšie generácie.“

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

Free Joomla! template by L.THEME