XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Petra Hirková z Jasova - 2. miesto v I. kategórii za prózu

11-ročná Petra Hirková je žiačkou 6. ročníka Základnej školy v Moldave nad Bodvou, kde navštevuje záujmový útvar „Mladí žurnalisti“. Z literárnych súťaží si cení najmä tieto umiestnenia - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo – 2. miesto (2017), 3. miesto (2016).

Čo pre teba znamená úspech v Senici?
- Mám nesmiernu radosť a som hrdá na to, že moje dielo zaujalo aj iných. Zároveň vidím zmysel v tejto mojej záľube a chcem pokračovať v písaní.

Máš krédo či obľúbenú myšlienku, ktorá ti pomáha zvládať aj problémové situácie?
- Moje krédo: „ Do cieľa dôjde vždy ten, kto sa smelých snov nevzdá.“

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si na Literárnej Senici dosiahla úspech?
- Napísala som niekoľko príbehov pre vlastné potešenie a ukázala som ich pani učiteľke. Potešilo ma, že sa jej páčili a poslala ich do súťaže. Je to môj prvý pokus a zároveň aj prvý úspech, preto ma to nesmierne teší.

Kniha, ktorá ťa v ostatnom čase veľmi oslovila?
- Zatiaľ čítam tvorbu pre mládež. Páčia sa mi knihy autorov: James Patterson, David Walliams, Jacqueline Wilsonová, Thomas Brezina.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri svojom literárnom raste?
- Usmerňuje ma moja triedna učiteľka a zároveň vedúca záujmového útvaru Mladí žurnalisti, pani Mgr. Katarína Strýčková.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2017 zapojili?
- Všetkým želám veľa tvorivých myšlienok a veľa úspechov.

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí (ale malo by), je to podľa teba námet nielen na zamyslenie, a raz ho možno práve ty spracuješ (literárne, publicisticky alebo dramaticky)?
- Je to problematika plastov plastových fliaš a plastových obalov.

Skúsiš vymyslieť štvorslovný reklamný slogan, ktorý aj iných priláka na LSLN?
- Leťte slová, len neuleťte.

Nazrime ešte do hodnotenia Petry Hirkovej z pohľadu pani porotkyne Iris Kopcsayovej, ako jej text V krajine rozprávok videla?
„Hutne, jednoducho, štylisticky čisto vyrozprávaný príbeh. Platí, že v jednoduchosti je krása a v tomto veku si netreba brať na plecia veľa; príbeh nie je dlhý, čo je dobre, lebo aspoň nie je utáraný, a páči sa mi aj nápad: dievča rozpráva príbeh v prvej osobe ako chlapec. Petra by mala takýmto spôsobom ďalej rozvíjať dar imaginácie.“

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

Free Joomla! template by L.THEME