XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Lívia Kuriplachová z Mestiska - Čestné uznanie v I. kategórii za poéziu

14-ročná Lívia Kuriplachová z Mestiska je žiačkou Spojenej školy a Základnej školy vo Svidníku. Navštevuje tamojší literárny krúžok. Píše od jedenástich rokov. Veľmi vzácnym ocenením pre ňu bolo laureátstvo v celoslovenskej súťaži Kukučínova literárna Revúca.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri vyhľadávaní, podpore a rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Je to Kukučínova Literárna Revúca, ale aj Gerbócova literárna Snina a, samozrejme, Literárnu Senicu L. Novomeského. Myslím si, že sú to veľmi kvalitné súťaže.

Na ktorých súťažiach si bola úspešná tohto roku?
- 1. miesto v literárnej súťaži v love slov SLOVO; Zlaté pásmo a Laureát súťaže Kukučínova literárna Revúca 2017; V súťaži Topoľčianske textobranie 2017 som získala Diplom za citlivé metafyzické odkazy; ČU Literárne Košice Jána Štiavnického 2017.

Máš literárne vzory?
- Rada si prečítam všetko, čo ma osloví, ale vzor nemám.

Čo by si rada dosiahla štúdiom?
- Momentálne som v poslednom ročníku základnej školy. Ďalej by som chcela pokračovať štúdiom na hotelovej akadémii. Po strednej škole by som rada pracovala najskôr na Slovensku a neskôr sa chcem pozrieť do zahraničia.

Skúsiš sa nám predstaviť vtipne použitím slov začínajúcich sa hláskami tvojho mena?
- Láskou inteligentne vábi inšpiračnú ambíciu.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si na Literárnej Senici dosiahla úspech?
- Nič výnimočne som nerobila. Keďže navštevujem literárny krúžok, tak je to miesto môjho tvorenia, je to priestor, kde vznikajú moje básne, ktoré doma dolaďujem, dotváram... sledujem život okolo seba, vyjadrujem svoje pocity...

Ktorá kniha ťa naposledy výnimočne oslovila?
- Kniha, ktorá sa mi páčila bola od autora Richarda Carlsona - Netrápte sa pre maličkosti. Páčilo sa mi, ako pravdivo autor opisuje situácie v živote.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri svojom literárnom raste?
- Veľa rád som dostala od Mgr. Anny Lažovej, ktorá ma v písaní podporovala a stále podporuje, lebo vedie literárny krúžok, ktorý navštevujem od 11 rokov.

Aká by mohla byť tvoja literárna vizitka (navštívenka), charakterizujúc samu seba v rozsahu (Tuctových) 12, pritom „netuctových“ slov?
- Pomôžem si skrátenou vetou, ktorú som o sebe napísala do školského časopisu v roku 2014. Lenivá, ale ideovo aktívna, píšuca verše, kamarátska, poriadna, láskavá obetavá, vždy nápomocná.

Zbieraš už námet na svoju prvú knihu?
- Ak by som mala mať svoju vlastnú knihu, bola by to zbierka básní.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2017 zapojili?
- Želám im veľa šťastia v ďalšej tvorbe, nech sa im darí. Nech pri písaní dajú zo seba všetko to, čo najviac osloví čitateľov.

Vymysli vtipný „reklamný“ slogan pre LSLN 4-slovný pričom slová sa musia začínať hláskami L, S, L, N.
- Lákavé súťaženie literárnych nadšencov.

Text a foto: Milan Soukup

 

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Lívia Kuriplachová z Mestiska - Čestné uznanie v  I. kategórii za poéziu

Free Joomla! template by L.THEME